ahoj

Základní vlastnosti aplikace DocMan


Přístup k aplikace chráněn jménem a heslem
Tři uživatelské role - čtení / zápis / administrátor
Vlastní databáze a prostor na disku
Vlastní subdoména firma.facman.cz

Členění objektů

Možnost vytvářet skupiny a podskupiny objektů
Možnost vytváření objektů (budov)
Adresa, popis, mapa, kontaktní údaje

Práce s revizemi

Kategorie revizí barevně označeny
Termíny revizí dle ČSN
Práva k revizím v režimu čtení / vložení revize / úprava
Notifikace expirace revize - barevné označení a e-mail

Zobrazení na PC i mobilních zarízeních

umožňuje zobrazit na mobilech
vždy data po ruce.